mer info

Vil du ha mer info angående tjenester?

Mail: truls@digstra.no
Telefon: 95465464

La oss ta en samtale
Social Media Marketing - Growth Webflow TemplateSocial Media Analytics - Growth Webflow TemplateSocial Media Growth - Growth Webflow TemplateSocial Media Strategy - Growth Webflow Template
Social Media Content Plan - Growth Webflow Template
Steg 1:

Strategi

DIGSTRA legger opp en strategi og markedsplan etter oppstartsmøte. DIGSTRA utvikler og ferdigstiller personas, setter opp målinger og analyseverktøy som trengs til prosjektet.

Publishing and Execution - Growth Webflow Template
SteG 2:

Utførelse

DIGSTRA begynner å utføre den praktiske og mest krevende delen av arbeidet. Her vil det komme statusoppdateringer i månedsrapporter. I en månedsrapport får kunden oppdatert seg på arbeidet og resultater.

Measure and Scale - Growth Webflow Template
Steg 3:

Videreutvikling

Så kommer den viktigste jobben; den kontinuerlige forbedringen. Basert på analyse av data, iterasjon og jevnlige møter med deg, optimaliserer DIGSTRA strategiene og gjør at disse presterer bedre måned for måned.

Fremgangsmåten for å oppnå resultater ved bruk av digital markedsføring

Content Strategy - Growth Webflow Template

Medierådgiver/
Samarbeidspartner

Brand Awareness - Growth Webflow Template

Rådgivning

Video Marketing - Growth Webflow Template

Nettside/
Landingside

Social Paid Advertising - Growth Webflow Template

Betalte
Annonseringer

Social Audits - Growth Webflow Template

Søkemotor
Optimalisering

Social Media Management - Growth Webflow Template

Innholds
Produksjon

Logo - Growth Webflow TemplateLogo - Growth Webflow TemplateLogo - Growth Webflow TemplateLogo - Growth Webflow Template
Book en samtale

Jeg er klar for en liten drøs og kaffe, er du?

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.